«Sy påske» løper, kuvertbrikke og tehette «gratis mønster»

Påsken nærmer seg dag for dag, og for de fleste av oss blir det «annerledes» påsken som vi sikkert alle vil huske. Hva med å pynte opp litt hjemme med noe nytt i lappeteknikk.
Kanskje er du en av dem som har alt av påskepynt i fjellheimen… Er lappeteknikk ukjent for deg, så er disse modellene enkle å sy og gode nybegynnerprosjekter. Eller kanskje du trenger å friske opp sy kunnskapene litt. Har du et stykke linstoff eller en ensfarget løper liggende, da kan du pynte den med noen applikerte kyllingene… og vips så har du påskeløperen klar!
Mulighetene er mange, det er bare fantasien som setter grensene!

LØPER, KUVERTBRIKKE OG TEHETTE

Design, tekst og tegninger: Tove Fevang www.tovefevang.no
Foto: Geir Arnesen www.geirarnesen.no
Søm av modeller: Janicke Stormdal

LØPER

FERDIGMÅL:
ca. 42 x 105,5 cm (16 ½ x 41 ½ inch)

MATERIALFORBRUK:
ca. 25 cm totalt av 4 ulike lysgule stoffer til innmat
ca. 15 cm totalt av 3 ulike gule stoffer til kyllinger og lukkekant
ca. 20 cm grønt til kant
ca. 10 cm rødt til kam og lukkekant
ca. 15 cm vlisofix
1 dukke sort DMC Moulinégarn
1 dukke brunt DMC Moulinégarn
1 dukke oransje DMC Moulinégarn
1 dukke sort DMC Moulinégarn
ca. 50 x 120 cm bakstykke
ca. 50 x 120 cm tynn bomullsvatt

Sømmonn er inkludert med 0,65 cm eller ¼ inch i alle mål.

FREMGANGSMÅTE:
Skjær i ulike gultoner 26 stykk rektangler 7,65 x 14 cm (3 x 5 ½ inch) og 4 stykk kvadrater 7,65 x 7,65 cm (3 x 3 inch). Skjær i grønt til kant, 2 stykk 7,65 x 92,75 cm (3 ½ x 36 ½ inch) og 2 stykk 7,65 x 92,75 cm (3 ½ x 16 ½ inch).

TEGNING 1:
Sy sammen rektanglene til rader. NB! To av radene starter og avsluttes med kvadrater (se tegning)Se tegning for plassering av rektangler og kvadrater. Stryk sømmonnet hele tiden etter anvisninger på tegningene. Når alle fire radene er sydd, sys radene sammen til et stort rektangel.

TEGNING 2:
Kant: Sy de lange grønne rektanglene til hver sin langside. Sy deretter de to siste rektanglene til kortsidene. Stryk sømmonnet hele tiden etter anvisninger på tegningene.

TEGNING 3:
Tegn av 10 stykk kyllinger og hønekammer (husk å legge til sømmonn på ”bunnen” av hønekammen), på vlisofix. Husk å speilvende to av kyllingene. Grovklipp ut delene. Stryk de på baksiden av de valgte stoffene. Klipp ut i blyantstreken. Ta av papiret og stryk de på topplaget etter tegningen. Appliker på delene med tungesting for hånd med 2-3 deletråder brunt moulinégarn. Hønekammen er brodert med tungesting og 2-3 deletråder rødt moulinégarn. Men sort moulinégarn og hel tråd broder 1 fransk knute til øye. Nebbet er brodert med 3 deletråder oransje moulinégarn og plattsøm. Til slutt broder benene med 2-3 deletråder brunt moulinégarn og attersting.­­­ Topplaget er ferdig.

TEGNING 4:
Legg sammen bakstykke, vatt, topplag og tråkle lagene sammen. Stiplede linjer viser forslag til quilting. Rutenett er quiltet med beige quiltetråd og rammen rundt er quiltet med grønn quiltetråd på symaskin. Quilt eventuelt rundt kyllingene for hånd.
Skjær til lukkekant i rødt og gult stoff totalt 3 stykk, 5 x 110 cm (2 x 44 inch) sy disse sammen til en lang remse, press remsen dobbelt i lengderetningen. Legg remsen kant i kant med løperen rette mot rette og med den siden som har sårkant mot løperens sårkant. NB! Pass på så ingen av skjøtene på selve lukkekanten kommer direkte i et av hjørnene. Start å sy ca. 5-6 cm (2 – 2 ½ inch) fra kanten av remsen, la denne henge løs. Sy med vanlig sømmonn 0,6 cm (1/4 inch). Stopp sømmonn avstand fra hjørnet. Snu med nålen nede, sy med en 45 o vinkel ut i hjørne. Løft opp foten og ta opp nålen. Trekk stoffet bort fra nålen, ikke kutt tråden. Trekk remsen opp til kanten og legg den kant i kant med neste side. Start sømmen fra kanten. På siste side skjøtes lukkekanten. Stopp ca 15 cm fra hvor du startet, ta arbeidet ut av maskinen. Legg remsene inntil hverandre slik at de møtes. Fingerpress brettene der de møtes, åpne opp. Sy de i sammen i fingerpressen, legg remsen på plass. Sy ned resten av lukkekanten. Sy tilslutt lukkekanten til for hånd på baksiden.

KUVERTBRIKKE

FERDIGMÅL:
ca. 44 x 36 cm (18 x 14 inch)

MATERIALFORBRUK:
ca. 10 cm totalt av 4 ulike lysgule stoffer til innmat
ca. 10 cm totalt av 3 ulike gule stoffer til kyllinger
ca. 15 cm beige mønsteret til ”underlag” for kyllinger
ca. 10 cm rødt til kam og lukkekant
ca. 10 cm vlisofix
1 dukke sort DMC Moulinégarn
1 dukke brunt DMC Moulinégarn
1 dukke oransje DMC Moulinégarn
1 dukke sort DMC Moulinégarn
ca. 50 x 40 cm bakstykke
ca. 50 x 40 cm tynn bordfilt

Sømmonn er inkludert med 0,65 cm eller ¼ inch i alle mål.


FREMGANGSMÅTE:
Skjær i ulike gultoner 12 stykk rektangler 7,65 x 14 cm (3 x 5 ½ inch) og 4 stykk kvadrater 7,65 x 7,65 cm (3 x 3 inch). Skjær i beige mønsteret til kant 1 stykk 10 x 45,75 cm (4 x 18 inch).

TEGNING 1:
Sy sammen rektangler og kvadrater sammen til rader (se tegning).
Se tegning for plassering av rektangler og kvadrater. Stryk sømmonnet hele tiden etter anvisninger på tegningene. Når alle fire radene er sydd, sys radene sammen til et stort rektangel.

TEGNING 2:
Sy det lange beige mønstrede rektanglet til overkanten av rektangelet. Stryk sømmonnet etter anvisninger på tegningene.

TEGNING 3:
Tegn av 3 stykk kyllinger og hønekammer (husk å legge til sømmonn på ”bunnen” av hønekammen), på vlisofix. Grovklipp ut delene. Stryk de på baksiden av de valgte stoffene. Klipp ut i blyantstreken. Ta av papiret og stryk de på topplaget etter tegningen. Appliker på delene med tungesting for hånd med 2-3 deletråder brunt moulinégarn. Hønekammen er brodert med tungesting og 2-3 deletråder rødt moulinégarn. Men sort moulinégarn og hel tråd broder 1 fransk knute til øye. Nebbet er brodert med 3 deletråder oransje moulinégarn og plattsøm. Til slutt broder benene med 3 deletråder brunt moulinégarn og attersting.­­­ Topplaget er ferdig.

TEGNING 4:
Legg sammen bakstykke, vatt, topplag og tråkle lagene sammen. Stiplede linjer viser forslag til quilting. Rutenett er quiltet med beige quiltetråd på symaskin. Quilt rundt kyllingene for hånd.
Skjær til lukkekant i grønt og rødt stoff totalt 2 stykk, 5 x 110 cm (2 x 44 inch) sy disse sammen til en lang remse, press remsen dobbelt i lengderetningen. Legg remsen kant i kant med kuvertbrikken rette mot rette og med den siden som har sårkant mot kuvertbrikkens sårkant. NB! Pass på så ingen av skjøtene på selve lukkekanten kommer direkte i et av hjørnene. Start å sy ca. 5-6 cm (2 – 2 ½ inch) fra kanten av remsen, la denne henge løs. Sy med vanlig sømmonn 0,6 cm (1/4 inch). Stopp sømmonn avstand fra hjørnet. Snu med nålen nede, sy med en 45 o vinkel ut i hjørne. Løft opp foten og ta opp nålen. Trekk stoffet bort fra nålen, ikke kutt tråden. Trekk remsen opp til kanten og legg den kant i kant med neste side. Start sømmen fra kanten. På siste side skjøtes lukkekanten. Stopp ca 15 cm fra hvor du startet, ta arbeidet ut av maskinen. Legg remsene inntil hverandre slik at de møtes. Fingerpress brettene der de møtes, åpne opp. Sy de i sammen i fingerpressen, legg remsen på plass. Sy ned resten av lukkekanten. Sy tilslutt lukkekanten til for hånd på baksiden.

TEHETTE

FERDIGMÅL:
ca. 32,25 x 37 cm (13 ½  x 14 ½ inch)

MATERIALFORBRUK:
ca. 20 cm totalt av 4 ulike lysgule stoffer til innmat
ca. 10 cm totalt av 3 ulike gule stoffer til kyllinger
ca. 15 cm beige mønsteret til ”underlag” for kyllinger
ca. 10 cm rødt til kam og lukkekant
ca. 10 cm vlisofix
1 dukke sort DMC Moulinégarn
1 dukke brunt DMC Moulinégarn
1 dukke oransje DMC Moulinégarn
1 dukke sort DMC Moulinégarn
ca. 40 x 100 cm forstoff
ca. 40 x 50 cm bakstykke
ca. 40 x 100 cm tynn bordfilt

Sømmonn er inkl. 0,65 cm eller ¼ inch i alle mål.

FREMGANGSMÅTE:
Forstykke: Skjær i ulike gultoner 10 stykk rektangler 7,65 x 14 cm (3 x 5 ½ inch) og 4 stykk kvadrater 7,65 x 7,65 cm (3 x 3 inch). Skjær i beige mønsteret til kant 1 stykk 10 x 39,5 cm (4 x 15 ½ inch).
Bakstykke: Skjær i ulike gultoner 10 stykk rektangler 7,65 x 14 cm (3 x 5 ½ inch) og 4 stykk kvadrater 7,65 x 7,65 cm (3 x 3 inch). Skjær i beige mønsteret til kant 1 stykk 10 x 39,5 cm (4 x 15 ½ inch).

TEGNING 1:
For- og bakstykke, lag to stykk.
Sy sammen rektangler og kvadrater sammen til rader (se tegning). Se tegning for plassering av rektangler og kvadrater. Stryk sømmonnet hele tiden etter anvisninger på tegningene. Når alle fire radene er sydd, sys radene sammen til et stort rektangel.

TEGNING 2:
Sy det lange beige mønstrede rektanglet til nederkanten av rektangelet. Stryk sømmonnet etter anvisninger på tegningene. For- og bakstykket lages likt frem til dette punktet. Fortsett med forstykket og appliker kyllingene.

TEGNING 3:
Tegn av 3 stykk kyllinger og hønekammer (husk å legge til sømmonn på ”bunnen” av hønekammen), på vlisofix. Grovklipp ut delene. Stryk de på baksiden av de valgte stoffene. Klipp ut i blyantstreken. Ta av papiret og stryk de på topplaget etter tegningen. Appliker på delene med tungesting for hånd med 2-3 deletråder brunt moulinégarn. Hønekammen er brodert med tungesting og 2-3 deletråder rødt moulinégarn. Men sort moulinégarn og hel tråd broder 1 fransk knute til øye. Nebbet er brodert med 3 deletråder oransje moulinégarn og plattsøm. Til slutt broder benene med 2-3 deletråder brunt moulinégarn og attersting.­­­ Topplaget er ferdig.

TEGNING 4:
Legg sammen forstoff, vatt, topplag og tråkle lagene sammen. Stiplede linjer viser forslag til quilting. Rutenett er quiltet med beige quiltetråd på symaskin. Quilt rundt kyllingene for hånd. Gjør tilsvarende med bakstykket.
Avrund tehetten øverst etter stiplet bue.

TEGNING 5:
Lag en hempe, skjær 5 x 12 cm (2 x 5 inch) brett rektangelet langsetter rette mot rette, sy sammen. Vreng snoren.
Legg sammen tehette delene og sy de sammen med 3 mm sømmonn (1/8 inch), slik blir det enklere å sy på lukkekanten etterpå. Sy fast hempen på midten av tehetten med samme sømmonn.
Lukkekanten må skjæres på skrå 45° i stoffet pga. buen på tehetten. Skjær i rødt stoff 8 stk, 5 x 25 cm (2 x 10 inch). Sy remsene sammen til en lang lukkekant, press remsen dobbelt i lengderetningen. Sy først på lukkekanten rundt buen, fra retten av tehetten og sy den til for hånd på baksiden. Sy deretter på lukkekanten nede. Skjær i grønt stoff 1 stk, 5 x 110 cm (2 x 44 inch). Sy også denne på fra retten og sy den til for hånd på vrangen.
TIPS! Lukkekanten som er sydd på nederst trenger ikke skråskjæres, da denne er uten buer.

Last ned pdf av kyllingmaler i 1-1 her.

Detalj av applikerte kyllinger
Velbekomme!

Da er det bare å sette i gang å sy, enten du skal bli ferdig til påske eller trenger litt påske syssel.
Lykke til 😉

Jeg er blitt spurt av en del om jeg har en «epost-liste» og de som er på den kan få e-post når det kommer ut nye mønstre og annet av håndarbeidsinteresse.
Så hvis du er en av de som ønsker å komme på denne e-postlisten, så sender du meg en e-post på tove.fevang@gmail.com
Det holder med et ja!
PS! Ingen kommer på en e-postliste hos meg uten selv å ha gitt tillatelse til det selv.

Hilsen Tove

Meld deg på nyhetsbrev

* indicates required

Hilsen Tove

Oversæt til norsk
Written By
More from Tove Fevang
Burra pulsvarmere
Fair Isle strikk kjennetegnes ved deres fargerike mønstre, primært i jordfarger fra...
Read More
0 replies on “«Sy påske» løper, kuvertbrikke og tehette «gratis mønster»”