Hakket klut i lilla, oppskrift nr. 4

wpid-DSC3434-1920x1080.jpg

Her kommer den fjerde og siste hakkekluten med oppskrift av de fire som kommer gjennom sommeren. Denne kluten består kun av loddrette og kryssede masker. Kluten har fått en ramme av loddrette masker og «innmaten» består av kryssede og loddrette masker. Kanten rundt er avsluttet med kjedemasker.

Hakke rader

Alle rader i hakking består av to rader. En oppmaskingsrad og en avmaskingsrad som forkortes med O-rad og A-rad.

Ønsker du å lese mer om teknikken så finner du litt mer info under

Hakket klut nr.1

Slik gjør du:

wpid-DSC2599-1920x1080.jpg


Legg opp 82 lm med heklenål nr. 3,75/F med blått garn. Den siste lm som er lagt opp = kantmasken på høyre side.

wpid-DSC2600-1920x1080.jpg


Skift til hakkenål nr. 5,5/I og hold den som en strikkepinne med kroken på skrå ned mot deg med høyre hånd og tråden over venstre pekefinger. Stikk nålen inn i øverste ledd av første lm og hent tråden, og dra igjennom. Du har en løkke/maske, la masken bli på hakkenålen.

wpid-DSC2601-1920x1080.jpg

Fortsett og mask opp masker til du har plukket opp 81 m og du har 82 løkker på hakkenålen. En ferdig oppmaskingsrad = en O-rad. Den siste masken på oppmaskingsraden = kantmasken på venstre side.
wpid-DSC2602-1920x1080.jpg

Ta 1 kast på nålen og trekk igjennom den første masken på nålen (i denne masken plukkes kantmasken på neste oppmaskingsrad opp).
wpid-DSC2603-1920x1080.jpg


Ta et nytt kast på nålen og trekk igjennom to nye løkker på nålen.

wpid-DSC2604-1920x1080.jpg


Første masken er masket av.

wpid-DSC2605-1920x1080.jpg


Fortsett avmaskingen til alle m er masket av og du har igjen 1 løkke/maske på nålen = høyre kantmaske.

wpid-DSC2606-1920x1080.jpg


En ferdig avmaskingsrad = A-rad. Masken som er igjen på nålen = kantmasken.

wpid-DSC2607-1920x1080.jpg


Stikk nålen inn bak den første loddrette masken.

wpid-DSC2608-1920x1080.jpg


Ta et kast på nålen.

wpid-DSC2609-1920x1080.jpg


Trekk igjennom kastet og du har en loddrett maske på nålen.

wpid-DSC2610-1920x1080.jpg


Forsett oppmaskingen bortover hele raden.

wpid-DSC2611-1920x1080.jpg


Når du kommer til slutten av raden skal du har 80 loddrette masker på raden pluss kantmasken på høyre side =81 løkker på nålen. Det er nå du skal inn/igjennom kjedemasken, som ble laget som første maske på forrige avmaskingsrad.

wpid-DSC2612-1920x1080.jpg


Kantmasken lages slik: Stikk nålen gjennom begge løkkene i siste maske.

wpid-DSC2613-1920x1080.jpg


Ta et kast på nålen og trekk igjennom,

wpid-DSC2614-1920x1080.jpg


og du har laget en ny kantmaske = 82 løkker på nålen.

wpid-DSC2615-1920x1080.jpg


Ta 1 kast på nålen og trekk igjennom den første masken på nålen (i denne masken plukkes kantmasken på neste oppmaskingsrad opp).

wpid-DSC2616-1920x1080.jpg


Ta et nytt kast på nålen og trekk igjennom to nye løkker på nålen, første loddrette maske er masket av, fortsett til alle maskene er masket av på raden

wpid-DSC2617-1920x1080.jpgog igjen har du bare  kantmasken på høyre side på nålen. Fortsett med loddrette masker til du har 10 rader med disse maskene.

wpid-DSC3046-1920x1080.jpgPå neste raden skal du begynne med inndeling til kant/ramme og mønsteret i midten av kluten. Mask opp 13 loddrette masker (her synes bare 12 av dem), kantmasken teller ikke med.
wpid-DSC3048-1920x1080.jpg
over de to neste maskene skal det lages en krysset maske (slik som til rosa hakket klut), hopp over en maske og mask opp 1 loddrett maske herwpid-DSC3049-1920x1080.jpgHopp tilbake til den masken som ble hoppet over og mask opp 1 loddrett maske her
wpid-DSC3050-1920x1080.jpg
Ferdig krysset maske
wpid-DSC3052-1920x1080.jpg
Mask opp 1 loddrett maske i hver av de 2 neste maskene
wpid-DSC3053-1920x1080.jpg
Gjenta dette bortover raden fortløpene, 1 krysset maske, 2 loddrette masker, avslutt mønster med 1 krysset maske. Når du har igjen 13 masker på raden, pluss kantmasken.
wpid-DSC3054-1920x1080.jpg
Mask opp 13 loddrette masker blir rammen på venstre side og mask opp kantmasken til slutt. Du har første rad av mønsteret på «innmaten» masket opp. Mask av alle maskene.
wpid-DSC3056-1920x1080.jpg
Neste rad: Mask opp 13 loddrette masker som på forrige rad, mask opp mønsteret slik: 1 loddrett maske i hver av de 2 neste maskene,
wpid-DSC3057-1920x1080.jpg
så 1 krysset maske i de 2 neste maskene,
wpid-DSC3058-1920x1080.jpg
gjenta dette fortløpene bortover raden, 2 loddrette masker, 1 krysset maske (over 2 masker), nå avsluttes mønsteret med 2 loddrette masker, til du igjen  har 13 masker pluss kantmasken igjen på raden. Mask opp de siste maskene med 13 loddrette masker og kantmasken. Mask av alle maskene.
wpid-DSC3121-1920x1080.jpg
Fortsett med disse to radene vekselvis til du har igjen ca. 5 cm til hel lengde på kluten. Da lages kanten på toppen av kluten med nye rader med kun loddrette masker.
Følg oppskrften under for antall rader osv.
Et lite tips til slutt her! Sett en maskemarkør der mønsteret starter på raden og en ny maskemarkør der mønsteret slutter på raden. Flytt maskemarkørerne oppover etter hvert som arbeidet vokser!

wpid-DSC3423-1920x1080.jpgNår du masket av alle maskene på siste rad i oppskriften, skift til heklenål 3,75/F

wpid-DSC3420-1920x1080.jpgStikk heklenålen inn bak den loddrettemasken og ta 1 kast på nålen og trekk igjennom begge løkkene på en gang som en kjedemaske. Første masken er felt av.

wpid-DSC3422-1920x1080.jpgGjenta fellingen maske for maske…

wpid-DSC3423-1920x1080.jpgNår du kommer til hjørne, hekle 1 kjm i hjørnet, deretter hekler du kant langs siden.

wpid-DSC3424-1920x1080.jpgStikk nålen ned i hullet ved kantmasken og ta 1 kast på nålen og trekk den opp, hekle 1 kjedemaske. Pass på at kjedemasken ikke strammer kanten, med mindre det trengs. Noe kan være hvis kanten er ujevn. Da er tiden inne for å prøve å få alle sider like lange… Fortsett frem til neste hjørne. Dette hekles som det forrige hjørne.

wpid-DSC3431-1920x1080.jpgLangs oppleggskanten, hekles 1 kjedemaske i hver luftmaske i luftmaskeraden. Når du kommer til hjørne så hekles det som forrige hjørne og neste side, hekles som forrige side. Når du kommer til siste hjørne, avslutter du det med en kjedemaske.

 

Da var du igjen en «utlært» hakker…   ;)
Følg oppskriften under med antall rader etc.  på kluten, Lykke til!!!

Oppskriften under er til hele kluten.

wpid-DSC3446-1920x1080.jpg

Hakket klut med loddrette- og kryssede masker,  klut nr. 4

Design, modeller og oppskrift: Tove Fevang © www.tovefevang.no
Foto: Geir Arnesen www.geirarnesen.no
Størrelse: ca. 30 x 30 cm

Materialer:
Fiol, Solberg Spinderi (100% mercerisert bomull)
Lilla frg 4436, 100 g (2 nøster)

Hakkenål: Nr. 5,5/I

Heklenål: 
Nr. 3,75/F til opplegg, felling og kant

Hakkefasthet: 
26 m mønster med hakkenål nr. 5,5/I = 10 cm  Mønsterrapporten består av 4 masker (satt sammen av 2 loddrette maske og 1 krysset maske (= 2 masker)).

Hakkemasker: 
Loddrett maske, krysset maske

Forkortelser: 
lm = luftmaske, kjm = kjedemaske, ggr = ganger

Gjenta alle parenteser ( ) det antall ganger som står bak parentesen.

Se tips og triks over oppskriften! Legg opp 82 lm med heklenål nr. 3,75/F.

1. oppmaskings-rad (= o-rad): 
Skift til hakkenål nr. 5,5/I og start i 2. lm fra nålen og mask opp 81 loddrettem i øvre maskeledd av lm-raden = 82 m på nålen.
1. avmasking-rad (= a-rad): Mask av alle maskene slik: 1 kast på nålen og trekk igjennom 1 m på nålen, * 1 kast på nålen trekk igjennom 2 m *, gjenta fra *–* ut raden.
2. o-rad: 1 kantmaske, mask opp * 1 loddrett m *, gjenta fra *–* ut raden, avslutt med 1 kantmaske = 82 m på nålen.
2. a-rad : Mask av alle m.
3. o- og a-rad – 10. o- og a-rad : Gjenta 2. o- og a-rad.
11. o- og a-rad : 1 kantmaske, mask opp (1 loddrett m) 13 ggr, * hopp over 1 loddrett m, mask opp neste loddrett m, hopp tilbake til den loddrette m som var hoppet over og mask opp denne m (de to maskene vil krysse hverandre) = 1 krysset maske, mask opp (1 loddrett m) 2 ggr *, gjenta fra *–* til det er 16 m igjen på raden, avslutt med 1 krysset maske ( 1 loddrett m) 13 ggr, 1 kantmaske = 82 m på nålen.
11. a-rad : Mask av alle m.
12. o- og a-rad : 1 kantmaske, mask opp (1 loddrett m) 13 ggr, * (1 loddrett m) 2 ggr, hopp over 1 loddrett m, mask opp neste loddrett m, hopp tilbake til den loddrette m som var hoppet over og mask opp denne m (de to maskene vil krysse hverandre) = 1 krysset maske *, gjenta fra *–* til det er 16 m igjen på raden, avslutt med (1 loddrett m) 15 ggr, 1 kantmaske = 82 m på nålen.
12. a-rad : Mask av alle m.
13. o- og a rad – 50. o- og a rad : Gjenta vekselvis 11. o- og a rad og 12. o- og a rad, eller til det gjenstår ca. 5 cm til hel lengde.
51. o- og a-rad – 58. o- og a-rad : Gjenta 2. o- og a-rad.
Fortsett og fell av med heklenål 3,75/F og med kjm og lm slik: * stikk heklenålen inn bak den loddrette masken og ta et kast på nålen og trekk igjennom begge løkkene på en gang som en kjedemaske *, gjenta fra *–* ut raden, avslutt med 1 kjm i kantm, fortsett direkte med kanten rundt, som starter på 1. langside.

Kant: F
ortsett direkte fra avfellingskanten og heklenål 3,75/F, 1 kjm i hjørnem, hekle 1 kjm i hver kantm, 1 kjm i hjørne og langs oppleggsraden hekles 1 kjm i hver lm, 1 kjm i hjørne og deretter 1 kjm i hver kantm langs siste langside, avslutt med 1 kjm i 1. kjm, klipp av tråden.

Montering: 
Fest alle løse tråder. Damp kluten lett på vrangen og strekk til riktig størrelse.

Tips og triks!

wpid-DSC3440-1920x1080.jpgFor- og bakside av kluten.

wpid-DSC3433-1920x1080.jpgFest tråden ved å la den gå diagonalt oppover under 7-8 maskeløkker, snu og la den gå nedover igjen diagonalt under maskene ved siden av. Klipp av tråden.

Lykke til igjen med klutehakkingen, har du problemer underveis så legg igjen en kommentar her på bloggen og jeg vil hjelpe deg så godt jeg kan! Målet for disse klutene som kommer i løpet av sommeren er at alle skal komme til «topps»!

Legg gjerne ut bilde av kluten din ferdig eller uferdig på Facebooksiden min tovefevang.no, der blir det opprettet noen «tråder» under de forskjellige klutene til å legge ut bilder. Selvom vi hakker etter samme oppskrift vil det sikkert bli mange flotte utgaver i både farger og ulikt garn. Dette vil være til stor inspirasjon for oss alle ;)

Hilsen fra oppe i luften over Atlanteren, Tove

Utskriftsvennlig versjon uten bilder

Copyright: Tove Fevang 2014 www.tovefevang.no. All rights reserved.
Link gjerne til bloggen, men det er ikke lov å legge oppskriftene ut på egne nettsider eller FB-grupper. Oppskriftene skal ikke brukes i salgsøyemed uten skriftlig tillatelse.
”Sharing pattern is not allowed”

Foto: Geir Arnesen www.geirarnesen.no

 wpid-DSC3418-1920x1080.jpg

 

Oversæt til norsk
Written By
More from Tove Fevang
Nettforedrag «Strikke jakke/kofte fra A-Å» onsdag 14.4.2021
Foredraget «STRIKKE JAKKE/KOFTE FRA A-Å» er et foredrag jeg har holdt menge ganger...
Read More
0 replies on “Hakket klut i lilla, oppskrift nr. 4”