Strikk til dei aller minste nøstebarna – bokrettelse

Dessverre så skjer det man ikke ønsker når en jobber med et bokprosjekt og det er at noe går feil i prosessen. I denne boken har det skjedd litt mer enn vanlig når det gjelder dette. Det er uheldigvis slik det kan gå når ting oversettes fra bokmål til nynorsk eller et annet språk. Samtidig som noen ganger skjer det i tillegg feil i dataoverføringer.

Under her finner du rettelsene vi vet om. Finner du noen andre feil eller noe du lurer på, så send meg en mail til tove.fevang@gmail.com
Dessverre er det ikke alltid kommentarer leses like ofte som mail. Derfor ønsker jeg mail fra deg, fremfor kommentarer.


Alle rettelser står i rødt i teksten.

Hjerteteppe side 29.
TEPPE (tekst side 32 og 33)
Legg opp (101) 137 (173) m på p nr. 3,5.
og
29. pinne: 1 kantmaske, strikk rutemønster over de neste 18 masker, øk (2) 1 (1) maske som strikkes vrang, (63) 100 (135) vrang, øk (1) 1 (0) maske som strikkes vrang, strikk rutemønster over de neste 18 masker, 1 kantmaske = (104) 139 (174) m på pinnen.
og siste avsnitt på side 33
Neste pinne retten: 1 kantmaske, strikk rutemønster over de neste 18 masker, strikk 2 rett sammen (2) 1 (1) ggr, (60) 98 (134) ­­­rett, strikk 2 rett sammen (1) 1 (0) ggr, strikk rutemønster over de neste 18 m, 1 kantm. = (101) 137 (173)  m på pinnen. 

Fletteteppe side 40
TEPPE (tekst side 42 og 43)
Legg opp 119 (169) 309 masker på pinner nr. 3 ½. Skift til pinner nr. 3, start og avslutt hver pinne med 1 kantmaske. 1. pinne starter på vrangen slik: 1 kantmaske, strikk kantmønster over 167 masker, 1 kantmaske. Fortsett denne inndelingen til det er strikket 1.– 8. pinne totalt 5 ganger i høyden.
Fortsett med kantmønster over de 24 første og 24 siste maskene på pinnen inkludert kantmaskene i hver side. Flettemønsteret strikkes over de resterende maskene.
På første pinne i flettemønsteret økes det slik: Når kanten er ferdig øk 2 m til hver flette som forklart under + 1 m i siste maske på innmaten (= 15 (25) 53 m som skal økes). Innmat = flettedelen, strikk 4 rett, * 1 maske (= første maske i flette), øk 1 maske i neste maske, øk 1 maske i neste maske, 1 rett  (= siste maske i flette) (fletten består nå av 6 masker), 6 rett (= mellom hver flette) *, gjenta fra *–* 6 (11) 25 ganger totalt, avslutt flettedelen med 1 maske (= første maske i flette), øk 1 maske i neste maske, øk 1 maske i neste maske, 1 rett (= siste m i flette) (fletten består nå av 6 masker), 4 rett, øk 1 maske, (den siste økte masken inngår i kanten) strikk kantmønster over de siste 24 maskene som før. Flettedelen utgjør 88 (146) 314 m og det er nå totalt 134 (194) 362 m på pinnen.
Fortsett med kantmønster som tidligere, strikk 2. pinne i flettemønsteret over flettedelen, avslutt med kantmønsteret. Fortsett denne inndelingen til det er strikket 1.– 10. pinne av flettemønsteret totalt ca. 15 (23) 43 ganger i høyden. Strikk deretter 1. – 4. pinne av flettemønster, samtidig som på 4. pinne i mønsteret felles 15 (25) 53 m over flettedelen, ved å strikke 2 og 2 m vrang sammen (på samme sted som det ble økt i starten av flettene). Fortsett med kantmønsteret igjen over alle maskene = 119 (169) 309 masker på pinnen, til det er strikket 5 rapporter i høyden. Fell løst av eller bruk en pinne 3½ i høyre hånd og fell av med denne, slik vil ikke avfellingskanten stramme.
Montering: Fest alle løse tråder.

Oppsummering for inndeling av flettemønster og kanter (kanskje enklere å forstå) 😉
Minste størrelse:
Inndeling på fletter/innmat: 4 r, 6 flette rapporter = 72 m (inkl. økte masker i flettene), 6 m siste flette (inkl. økte masker i fletten), 4 r = 86 masker i innmat, øk 1 m, (den siste økte masken inngår i kantmønsteret).
Kanter: 24 masker i hver side = 48 masker
Totalt på pinnen 134 masker.
Mellom størrelse:
Inndeling på fletter/innmat: 4 r, 11 flette rapporter = 132 m (inkl. økte masker i flettene), 6 m siste flette (inkl. økte masker i fletten), 4 r = 146 masker i innmat, øk 1 m, (den siste økte masken inngår i kantmønsteret).
Kanter: 24 masker i hver side = 48 masker
Totalt på pinnen 194 masker.
Største størrelse:
Inndeling på fletter/innmat: 4 r, 25 flette rapporter = 300 m (inkl. økte masker i flettene), 6 m siste flette (inkl. økte masker i fletten), 4 r = 314 masker i innmat, øk 1 m, (den siste økte masken inngår i kantmønsteret).
Kanter: 24 masker i hver side = 48 masker
Totalt på pinnen 362 masker.

Sokker side 51.
Legg opp 36 (40) (44) m frg 1 p på p nr. 3 og str 10 omg ribbestrikk 2 r, 2 vr.
I avsnitt nr. 2: Gjenta denne omgangen til alle kilemaskene er felt = 36 (40) (44) m.

Posedress side 70.
Knapphull: Strikk 1 kantm, 2 rett, strikk 2 m rett sammen, 1 kast, strikk pinnen ut etter mønsteret. På neste pinne strikkes kastet rett. Gjenta knapphull med 4 (4 ½) cm mellomrom.
NB! Ønskes større knapphull ta 2 kast på pinnen, men strikk kastene på neste pinne til kun 1 maske (slik at maskeantallet er det samme som før).

Ribbestrikket body side 82.
Strikk klaff bak og deretter klaff foran
Klaff bak:
Legg opp 17 (17) 17 m med farge 1 på p nr 3. Strikk 1. p slik: 1 r (= kantm), 1 vr, * 3 r, 2 vr *, gjenta fra *– *, avslutt med 3 r, 1 vr, 1 r (= kantm). Strikk 4 p frem og tilbake i ribbestrikk. Resten av arbeidet strikkes i ribbestrikk, strikk r over r og vr over vr på alle p. Deretter øk 1 m i hver side innenfor kantmasken hver 2. p, 10 (15) 16 ggr = 37 (47) 49 m. Når det økes masker, strikkes de nye maskene inn i ribbestrikken etter hvert. Fortsett å øke 1 m i hver side på hver 4. p, 5 (5) 9 ggr = 47 (57) 67 m. Legg til side og strikk klaff foran.
Klaff foran:
Legg opp 17 (17) 17 m med farge 1 på p nr. 3. Strikk 1. p slik: 1 r (= kantm), 1 vr, * 3 r, 2 vr *, gjenta fra *– *, avslutt med 3 r, 1 vr, 1 r (= kantm). Strikk 4 p frem og tilbake i ribbestrikk. Resten av arbeidet strikkes i ribbestrikk, strikk r over r og vr over vr på alle p. Deretter øk 1 m i hver side innenfor kantmasken ved å hente opp tråden mellom maskene og strikk den vridd rett eller vridd vrang slik at den passer inn i ribbestrikken hver 2. p, 5 (7) 9 ggr = 27 (27) 35 m. Når det økes masker, strikkes de nye maskene inn i ribbestrikken etter hvert. Fortsett å øke 1 m i hver side på hver p, 10 (15) 16 ggr = 47 (57) 67 m, når siste pinne på vrangen er strikket. Fortsett slik: ikke snu arbeidet, men fortsett med vrangen mot deg, legg opp 3 m på slutten av p. Nå skal klaffene strikkes inn på samme pinne slik: Strikk klaff bak inn på pinnen med vrangen av klaffen mot deg, til slutt legg opp 50 (60) 70 m til «underforstykket» = 147 (177) 207 m på p. Alle de nye maskene strikkes inn i ribbestrikken.
Fortsett videre etter oppskriften.

Glattstrikket body side 88.
Strikk klaff bak og deretter klaff foran
Klaff bak:
Legg opp 17 (21) 23 m med natur på p nr. 3. Strikk 4 p frem og tilbake i glattstrikk. Deretter øk 1 m i hver side innenfor kantmasken hver 2. p, 10 (12) 14 ggr = 37 (45) 51 m. Deretter økes det 1 m i hver side på hver 4. p, 5 (6) 8 ggr = 47 (57) 67 m. Legg til side og strikk klaff foran.
Klaff foran:
Legg opp 17 (21) 23 m med farge 1 på p nr. 3. Strikk 4 p frem og tilbake i glattstrikk. Deretter øk 1 m i hver side innenfor kantmasken hver 2. p, 5 (6) 8 ggr = 27 (33) 39 m. Deretter økes det 1 m i hver side på hver p, 10 (12) 14 ggr = 47 (57) 67 m, når siste pinne på vrangen er strikket. Fortsett slik: ikke snu arbeidet, men fortsett med vrangen mot deg, legg opp 3 m på slutten av p.
Nå skal klaffene strikkes inn på samme pinne slik: Strikk klaff bak inn på pinnen med vrangen mot deg på klaffen, til slutt legg opp 50 (60) 70 m til «underforstykket» = 147 (177) 207 m på p. Fortsett videre etter oppskriften.

 

Sparkebukse side 112.
Rettelsen under er teksten i tredje avsnitt på side 113.

Deretter strikkes mønster slik: * 3 omg r, 1 omg vr *, gjenta *–* frem til deling av for- og bakstykket. Sett samtidig en merketråd = siden, omgangen starter nå her. Strikk  54 (60) 66 m sett en ny merketråd her (= siden) i høyre side, strikk omg ut. Når arbeidet måler 15 (17) 20 cm målt fra skrittet midt foran.
Neste omg strikk 8 (10) 12 m vr, fortsett med mønster, til det gjenstår 8 (10) 12 m før merketråden, strikk 16 (20) 24 m vr, fortsett med mønster til det gjenstår 8 (10) 12 m på omg, strikk disse 8 (10) 12 m vr. Neste omg strikk 8 (10) 12 m r, fortsett med mønster, til det gjenstår 8 (10) 12 m før merketråden, strikk 16 (20) 24 m r, fortsett med mønster til det gjenstår 8 (10) 12 m på omg, strikk disse 8 (10) 12 m r. Gjenta de to siste omg 3 ggr totalt = 3 riller over hverandre i sidene.

Oversæt til norsk
Written By
More from Tove Fevang
GOD PÅSKE – gratis oppskrift på min Korona klut!
De siste ukene har jeg «hengt» mest i sofaen og strikket kluter....
Read More
2 replies on “Strikk til dei aller minste nøstebarna – bokrettelse”
 1. says: Lisbeth Ulberg

  Er det mulig å få kjøpt et ex. av denne boka? Ny eller brukt, skulle gjerne hatt den, men den er utgått av sortementet til Cappelen (netthandel) og Adlibris (dettbokhandel) både på norsk og svensk. Takknrmlig for tips!
  «Søm med overlock»
  Forlag: Cappelen
  Utgitt: 2003
  ISBN: 9788202230753
  Også utgitt på svensk

Comments are closed.