Crochet for the Kitchen

Crochet for the Kitchen

Boken «Hekling og hakking til kjøkkenet» kom ut på engelsk i juni 2013. Lanseringen fant sted på TNNA sin årlige innkjøpsmesse for garnbutikker, designere…

TNNA messe i Columbus, Ohio

TNNA messe i Columbus, Ohio

TNNA (the national needle assoscation) er en organisjon for garnbutikker, brodeributikker,  produsenter, designere i USA. TNNA har to årlige lukkede fagmesser. Messen starter med…